Inua – Nordiske Nätter – Elskov, barsel, uhygge og død

Oplev den grønlandske trommesanger, Aviaja Larsen til Nordiske Nätters arrangement Grønlandske nætter.
#Nukiga #MinStyrke

http://nordiskenaetter.fuau.dk/program/fredag-4-11/groenlandske-naetter-1621-537.aspx

Tag med ind i den grønlandske nat. Hør om natten som elskovens nat med lampeslukningslege og myten om solen og månen. Lyset rettes også mod barselssengen og mod de tabuer, ritualer og forestillinger om urenhed, der omgærder barselskvindens krop. Der gøres holdt ved nattens og mørkets kræfter, samt de afskedsritualer, der fører ind i dødens evige nat.

Oplev den grønlandske trommesanger, Aviaja Larsen, som sammenkæder oplæggene med sange om nattens elskov, barsel, uhygge og død

 goodcheapnfljerseys  wholesale jerseys