Om os

NUKIGA er et initiativ startet af Det Grønlandske Hus i Aarhus.

Siden 2016 har NUKIGA givet grønlandske kunstnere og iværksættere en arena til eksponering i forhold til både Danmark og internationalt. Interessen har været stor, og vi er blevet bestyrket i vores vision om, at de gode historier formidlet gennem kunst, kultur og erhverv skaber udgangspunkt for konkrete samarbejder mellem Grønland, Danmark og internationalt.

NUKIGA betyder min styrke, og formålet er gennem en lang række kulturelle og erhvervfokuserede aktiviteter at fortælle de gode og nødvendige historier fra og om Grønland for at skabe forudsætningerne for dialog og samarbejde mellem Grønland, Danmark og internationale aktører.   

Frem til foråret 2019 var NUKIGA et intitiativ under Det Grønlandske Hus i Aarhus, men blev pr. 1. maj 2019 en selvstændig organisation. NUKIGA er bl.a. finansieret af Erhvervsstyrelsen frem til 2022 og af Kulturministeriet frem til 2020. 

NUKIGA har som målsætning af forankre de forskellige aktiviteter med henblik på at skabe størst mulig værdi for de involverede parter: Iværksætterne, virksomhederne og fremtidige talentmasse. En årlig erhvervsdag kan ikke stå alene, hvis viden skal forankres, og netværk skal udvikle sig til konkrete samarbejder på tværs af iværksættere og virksomheder.

Derfor vil NUKIGA sikre en forankring af sine aktiviteter med det formål at:

a) skabe synlighed om grønlandske iværksættere og deres produkter og ydelser, b) at styrke grønlandsk iværksætteri og fremtidige talentmasse i mødet med etablerede virksomheder, c) øge eksporten af grønlandske produkter og ydelser til Danmark, Europa og resten af verden og d) øge kendskabet til det moderne Grønland gennem erhvervsrettede og kulturelle aktiviteter.

NUKIGA skal udvikle et virtuelt væksthus i rigsfællesskabet, der skal have fokus på følgende:

  • Globalisering: Grønlandsk iværksætteri i et globalt perspektiv.
  • Netværk: Etablering af netværk og mentorordninger mellem iværksættere og etablerede virksomheder
  • Talentmasse: Formålet er at skabe og opretholde kontakt mellem studerende og grønlandske virksomheder, Selvstyret, andre studerende, mentorer m.fl. med henblik på at få flere ansatte i offentlige og private virksomheder i Grønland.
  • Idégenerering: Etablering af rammerne for, at iværksætterne kan udvikle ideer og prototyper på tværs af grænser
  • Partnerskab: NUKIGA vil etablere partnerskaber med aktører i både Grønland og Danmark herunder Greenland Business, de grønlandske erhvervsråd samt toneangivende virksomheder

Dette indebærer følgende aktiviteter:

NUKIGA Erhvervsdage
En årlig erhvervsdag med fokus på grønlandsk iværksætteri, start-ups, eksport og erhvervsudvikling.

Mentorordning
Facilitering af mentorordninger mellem grønlandske iværksættere og virksomheder i Grønland og Danmark. Dette indebærer bl.a. udviklingen af en Grønspættebog med vejledninger til etablering af værdiskabende mentorordninger.

Iværksætterportal
Etablering af dynamisk og online iværksætterportal, der kan skabe synlighed om grønlandske iværksættere blandt danske og internationale virksomheder.

Iværksætter-hackathons i væksthuset
På årlige events mødes grønlandske og danske iværksættere til idé- og konceptudvikling. Herudover inviteres elever og studerende fra både Grønland og Danmark.

Iværksætterpulje
NUKIGA vil etablere en iværksætterpulje, som kan bruges til at hjælpe grønlandske iværksættere med udgifter til eks. lager, markedsføring, kurser, uddannelse m.m. Den skal kunne søges af grønlandske iværksættere.

Talentmasse
Der skal oprettes et virtuelt mødested for studerende, hvor de kan møde kommende potentielle praktikpladser, virksomheder/selvstyret hvor de studerende kan skrive speciale/projekter(studierelateret) i og for, og hvor de kan få job efter endt uddannelse, og virksomhederne kan få særdeles kompetente medarbejder som er tve-kulturelle og dobbeltsprogede.