Sustainability through dialogue

Bæredygtighed og dialog hænger sammen. Vi vil styrke  iværksætteri og dialogen i Rigsfællesskabet ved at få mennesker til at mødes. Og tale sammen. Og udveksle erfaringer, historier og ideer – gennem kunst og iværksætteri.

 

NUKIGA er en selvstændig organisation, der arbejder med at styrke dialogen og samarbejdet på tværs af Rigsfællesskabet. Vi arbejder bl.a. med at styrke erhvervssamarbejdet ved at facilitere nye partnerskaber på tværs af iværksættere fra Grønland og Færøerne, studerende og det etablerede erhvervsliv fra hele Rigsfællesskabet gennem et virtuelt væksthus.

Promovering, bæredygtighed, erfaringsudveksling og videndeling i nye tværsektorielle partnerskaber er fundamentet for det virtuelle væksthus, der har til formål at styrke innovationskraften og øge vækstpotentialet for de involverede samt styrke dialog på tværs af sektorer og brancher.

I NUKIGAs arbejde går kultur og erhverv hånd i hånd. Vores netværk af iværksættere, kunstnere og meningsdannere er gennem deres produkter, værker, ideer og holdninger bærere af moderne fortællinger. Vi vil styrke sameksistensen og den mellemmenneskelige forståelse i Rigsfællesskabet ved at formidle de historier og den kultur, vores netværk bærer med sig, til den brede danske befolkning gennem en række kulturelle initiativer digitalt såvel som analogt.

Helt konkret arbejder vi med at formidle og facilitere moderne grønlandsk kultur i Danmark gennem en række events og aktiviteter med hjælp fra vores samarbejdspartnere og netværk. Bl.a. Spot on Greenland 2019 og vores online julekalender med stemmer fra Grønland.  

Velkommen til NUKIGA.