INUA – NORDISKE NÄTTER – ELSKOV, BARSEL, UHYGGE OG DØD