Om os

NUKIGA betyder min styrke og er oprindeligt et initiativ startet af Det Grønlandske Hus i Aarhus.

Vi arbejder inden for både kultur og erhverv med henblik på at styrke relationen, forståelsen og samarbejdet på tværs af Rigsfællesskabet. Siden 2016 har NUKIGA givet grønlandske kunstnere og iværksættere en arena til eksponering i forhold til både Danmark og internationalt. Interessen har været stor, og det har styrket vores vision om, at de gode historier formidlet gennem kunst, kultur og erhverv skaber udgangspunkt for konkrete samarbejder og øget dialog i Rigsfællesskabet.

Den 1. april 2019 blev NUKIGA en selvstændig organisation. Grønland er stadig udgangspunktet for vores arbejde, men vi breder perspektivet ud til hele Rigsfællesskabet i vores fremtidige arbejde.

Tilmeld dig NUKIGAs nyhedsbrev her og følg med i vores aktiviteter. 

Læs mere om NUKIGAs sponsorer og erhvervsnetværk her.

 

Stemmer fra Grønland  

Under overskriften Stemmer fra Grønland vil NUKIGA styrke relationen og dialogen på tværs af Rigsfællesskabet. Det gør vi gennem moderne fortællinger og oplevelser med udgangspunkt i moderne grønlandsk kultur: Autentiske fortællinger fortalt af grønlænderne selv om det moderne Grønland, som tydeliggør de mange initiativer og muligheder, der findes i Grønland.

Vores netværk af grønlandske iværksættere, kunstnere og meningsdannere er gennem deres produkter, værker, ideer og holdninger bærere af moderne fortællinger. De udgør en kakofoni af stemmer, der giver indblik i alle nuancerne i et moderne Grønland i det 21. århundrede. Alle trækker de i deres arbejde på den grønlandske kulturarv og blander det med et moderne mindset om bæredygtighed, innovation og kommunikation.

Det er en pointe, at det er den enkelte grønlænders stemme, der giver krop og sjæl til fortællingerne. Publikum skal møde mennesket bag fortællingerne, så det kan pirre nysgerrigheden og skabe grobund for dialog på tværs af Rigsfællesskabet.

Kulturaktiviteterne vil blive præsenteret der, hvor publikum er – på festivaler, de sociale medier, på uddannelsesinstitutioner og i byrummet. Her vil vi formidle Stemmer fra Grønland som online og fysiske events og oplevelser, der præsenterer det moderne Grønland.

NUKIGAs kulturelle aktiviteter er bl.a. finansieret af kulturmidler fra Finansloven til og med 2020.

NUKIGAs Virtuelle Væksthus

En af forudsætningerne for bæredygtig innovation, forretningsudvikling og jobskabelse er, at aktører på tværs af sektorer og brancher får mulighed for at mødes og dele viden og erfaringer.

NUKIGAs Virtuelle Væksthus skal være en online platform, der skaber et virtuelt rum, hvor iværksættere fra Grønland og Færøerne får mulighed for at interagere med repræsentanter fra det etablerede erhvervsliv og studerende i hele Rigsfællesskabet. Dette skal bl.a. organiseres gennem online communities og mentorordninger, hvor iværksætterne kan opnå den sparring, de har behov for fra det etablerede erhvervsliv, og hvor studerende har mulighed for at finde cases og projekter til deres studier.

Iværksætternes innovationskraft og de studerendes viden og motivation skaber et solidt og værdiskabende udgangspunkt for skabelsen af communities på tværs af universiteter, iværksættere og startups og det etablerede erhvervsliv i Rigsfællesskabet.

Dette projekt har særligt fokus på FNs verdensmål. Vi har som målsætning at implementere bæredygtige aktiviteter med globalt udsyn, der er baseret på kulturel mangfoldighed samt iværksætteri og innovation. Dette skaber grobund for skabelsen af lokale produkter og jobs såvel som kompetenceudvikling og partnerskaber på tværs af sektorer og landegrænser.

NUKIGAs Virtuelle Væksthus er bl.a. finansieret af erhvervsmidler fra Finansloven i perioden 2019-2022.