Om os

NUKIGA betyder min styrke og er oprindeligt et initiativ startet af Det Grønlandske Hus i Aarhus.

Vi arbejder inden for både kultur og erhverv med henblik på at styrke relationen, forståelsen og samarbejdet på tværs af Rigsfællesskabet. Siden 2016 har NUKIGA givet grønlandske kunstnere og iværksættere en arena til eksponering både i Danmark og internationalt. Interessen har været stor, og det har styrket vores vision om, at de gode historier formidlet gennem kunst, kultur og erhverv skaber udgangspunkt for konkrete samarbejder og øget dialog i Rigsfællesskabet.

Den 1. april 2019 blev NUKIGA en selvstændig organisation. Grønland er stadig udgangspunktet for vores arbejde, men vi breder perspektivet ud til hele Rigsfællesskabet i vores fremtidige arbejde.

Tilmeld dig NUKIGAs nyhedsbrev her og følg med i vores aktiviteter. 

Læs mere om NUKIGAs sponsorer og erhvervsnetværk her.

 

Stemmer fra Grønland  

Under overskriften Stemmer fra Grønland vil NUKIGA styrke relationen og dialogen på tværs af Rigsfællesskabet. Det gør vi gennem moderne fortællinger og oplevelser med udgangspunkt i moderne grønlandsk kultur: Autentiske fortællinger fortalt af grønlænderne selv om det moderne Grønland, som tydeliggør de mange initiativer og muligheder, der findes i Grønland.

Vores netværk af grønlandske iværksættere, kunstnere og meningsdannere er gennem deres produkter, værker, ideer og holdninger bærere af moderne fortællinger. De udgør en kakofoni af stemmer, der giver indblik i alle nuancerne i et moderne Grønland i det 21. århundrede. Alle trækker de i deres arbejde på den grønlandske kulturarv og blander det med et moderne mindset om bæredygtighed, innovation og kommunikation.

Det er en pointe, at det er den enkelte grønlænders stemme, der giver krop og sjæl til fortællingerne. Stemmer fra Grønland giver publikum mulighed for at møde mennesket bag fortællingerne, pirrer nysgerrigheden og skaber grundlag for dialog

Gennem koncerter, debatarrangementer m.m. vil vi være med til at udbrede moderne grønlandsk kunst og kultur i Danmark. Kulturaktiviteterne vil blive præsenteret der, hvor publikum er – på festivaler, de sociale medier, på uddannelsesinstitutioner og i byrummet. Her vil vi formidle Stemmer fra Grønland som online og fysiske events og oplevelser, der præsenterer det moderne Grønland.

NUKIGAs kulturelle aktiviteter er bl.a. finansieret af kulturmidler fra Finansloven til og med 2020.

NUKIGAs Virtuelle Væksthus

Målgruppen for det virtuelle væksthus er iværksættere, studerende og det etablerede erhvervsliv.

Målet er at: 1) Understøtte udviklingen af nye virksomheder i Grønland. 2) Øge innovationsniveauet og netværksskabelsen på tværs af målgruppen. 3) Sikre virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft og 4) sikre en øget adgang til og udveksling af viden.

Gennem synliggørelsen af grønlandske iværksættere og studerende og gennem etableringen af mentorordninger på tværs af iværksættere og virksomheder og bred videnudveksling skal det virtuelle væksthus fremme nye partnerskaber, der bygger på erfaringer, viden og innovation.

Med væksthuset kan vi være med til sikre udviklingen af nye virksomheder og arbejdspladser med udgangspunkt i innovation, videnudveksling og nye partnerskaber.

Verden i dag er tættere forbundet end nogensinde før. Bedre adgang til teknologi og viden er en vigtig måde at dele ideer og fremme innovation på. Med det virtuelle væksthus ønsker NUKIGA at levere ind til særligt FNs verdensmål nr. 17 – partnerskab for handling – og dermed medvirke til at styrke partnerskaber for en bæredygtig udvikling.

Det virtuelle væksthus skal fremme nye partnerskaber, der bygger på erfaringer og innovation og dermed sikre, at nye virksomheder vokser frem. Dette vil sikre et højt niveau af innovation og skabe nye arbejdspladser til gavn for Grønland og Danmark.

NUKIGA vil i 2020 have første version klar, og vi arbejder bl.a. lige nu på at opbygge vores online community, der bliver en væsentlig del af det virtuelle væksthus. Følg med på dendirektelinje.dk

NUKIGAs Virtuelle Væksthus er bl.a. finansieret af erhvervsmidler fra Finansloven i perioden 2019-2022.